Oferta

Biuro MBA zajmuje się kompleksową obsługą projektu od koncepcji do uzyskania pozwolenia na budowę oraz w trakcie. Opracowujemy koncepcje architektoniczne, projekty budowlane. Każdy projekt opracowujemy w formie modelu 3D z możliwością wirtualnego spaceru i na płaskich rysunkach technicznych.

Projekty budowlane:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
 • budynki usługowe i komercyjne,
 • zmiany sposobu użytkowania,
 • przebudowy,nadbudowy oraz rozbudowy,
 • technologiczne,
 • budynków gospodarczych,
 • budynków garażowych,
 • budynków małej architektury.

Do opracowania niezbędne będzie:

 1. Uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.
 2. Zlecić geodecie opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500, z naniesieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, pasu drogowego, rozgraniczenia terenów o różnym sposobie użytkowania.
 3. Wystąpić z wnioskiem do właścicieli mediów o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej.
 4. Zlecić projektantowi opracowanie projektu budowlanego składającego się z projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania działki oraz projektów poszczególnych przyłączy do budynku i uzgodnienie ich u dostawców mediów.
 5. Jeśli jest wymagane, uzgodnić projekt zagospodarowania działki na naradzie koordynacyjnej zgodnie z warunkami zawartymi w wypisie/wyrysie lub decyzji o warunkach zabudowy.
 6. Wystąpić do starostwa powiatowego lub urzędu miasta Lublin o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
 7. Po uzyskaniu i uprawomocnieniu decyzji pozwolenia na budowę przed przystąpieniem do budowy inwestor powinien zatrudnić kierownika budowy.

Projekty budowlane budynków mieszkalnych wykonujemy już od 10 000 zł. Cena podstawowego projektu budowlanego do 100 m2 to koszt 10 000 zł, powyżej tego metrażu koszt kolejnego m2 to 80 zł. Powyżej 300 m2 projekt jest wyceniany indywidualnie.

Projekt budowlany obejmuje wykonanie:

 • projektu zagospodarowania działki,
 • projektu architektoniczno-budowlanego ze schematem konstrukcji,
 • projektu instalacji wewnętrznych branży sanitarnej,
 • projektu instalacji wewnętrznych branży elektrycznej,
 • projektu przyłącza w przypadku gdy nie są wymagane dodatkowe uzgodnienia ZUDP itp.:
  • wodociągowego,
  • kanalizacji sanitarnej.

Podana kwota nie uwzględnia uzgodnień dokumentacji w ZUDP (przebieg przyłączy), u dostawców mediów (przyłącza np. wodociągowe), uzgodnienia u konserwatora zabytków, opracowania mapy do celów projektowych, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania, warunków zabudowy, opracowania operatu geodezyjnego w przypadku wymagania do odrolnienia działki oraz badań geologicznych.

Projekt budowlano-wykonawczy wyceniany jest indywidualny na prośbę Klienta.